6500m - 6999m Peaks Archives - Best Tours and trekking agency in Nepal

CALL/WHATSAPP/ VIBER US AT:+977-9851076838

EMAIL US AT:info@snowpaltreks.com

Peak Id Mountain/Peak Elevation(M) Mountain Range Caravan Route
KUSU Kusum Kanguru 6360 Khumbu Himal Lukla-Monjo-BC/Lukla-Thaknag-BC
TKPO Tengkhangpoche 6500 Rolwaling Charikot-Dolakha-Tesi Lapcha La-BC/Lukla-Namche-Thame-BC
PURB Purbung 6501 Damodar Besisahar-Chame-Manang-BC\Kodo-Neta-Fu-BC
TAWO Tawoche 6501 Khumbu Himal Lukla-Namche-Khonar-BC/Khumjung-Dingboche-BC
SING Singu Chuli 6502 Annapurna Chomrong-Deurali-MBC-BC
RON2 Rongshar Ri II 6502 Mahalangur Lukla-Jorsalle-Namche-Thame-Thokchambo-BC
PAN2 Pangpoche II 6504 Mansiri Arughat-Jagat-Sama Gaon-Samdo-BC
KYR2 Kyunga Ri II 6506 Langtang Dhunche-Kyanjing-Langsisha Kharka-BC
KNTE Kanti East 6517 Kanti Himal Jumla-Gamgadi-Mugu-Kogi Chwa Khola-BC
TSKP Tso Karpo 6518 Kanjiroba Dunai-Ringmo-BC
SURM Surma Sarovar North 6523 Surma Saravar Lekh Chainpur-Daulichaur-Laune-Kalanga Gad Khola-BC
PHGI Phungi 6524 Peri Himal- Ktm-Besisahar-Koto-Phu-BC
PHGE Phunge 6524 Mansiri Besisahar-Dharapani-Dana Khola-BC\Bimthan-BC
LAMA Mt Lama 6527 Gurans Chainpur-Gethichaur-Rumkot-Krimuli Sain-BC
MARI Mariyang 6528 Palchunghamga Juphal-Phuksundo-Phopa Gaon-Swaksa Khola-BC
GHUN Ghustung North 6529 Dhaulagiri Beni-Darbang-Gurja Gaon-BC
KARY Karyolung 6530 Rolwaling Lukla-Lumding Kharka-BC
YANG Yangri 6535 Jugal Ktm-Jalbire-Ghumthang-Nyamya Masal Khola-BC
DOGA Dogari Himal 6536 Dhaulagiri Jufal-Tarakor-BC
NAN1 Nangamari I 6537 Kanchanjunga Taplejung-Sekhathum-Yanma-BC
TRIP Tripura Hiun Chuli 6553 Kanjiroba Jumla-Hurrikot-Jagdul-BC
TSOK Tso Karpo Khang 6556 Kanjiroba Juphal-Phoksunko-Peri Kapuwa Khola-BC
HONG Hongde 6556 Damodar Beni-Marpha-Thapa pass-BC\Beni-Dhaulagiri-BC
CHGL Changla 6563 Changla Simikot-Dharapani-Bhimthaukoti-BC
KBON Kambong 6570 Dhaulagiri Beni-Darbang-Muri-BC
GHEN Ghenye Liru 6571 Langtang Dhunche-Syabrubesi- Timure-BC
PETE Pethangtse East 6572 Mahalangur Tumlingtar-Seduwa-ShiptonÆs Pass-Shershong-BC
MALA Malangphulang 6574 Mahalangur Lukla-Namche-Pangboche-Mingbu-BC
CHWE Chaw East 6574 Janak Taplejung-Siwa-Tapethok-Yangma-BC
DHAG Dhagpache 6575 Langtang Dhunche-Langtang-Kayanjging-BC
NAMS Nampa South 6580 Gurans Baitadi-Gokuleswor-Ghusa-BC\ Bajang-Talkot-Baiyeli Khola-BC
PHUN Phu Khang North 6581 Peri Himal- Ktm-Besisahar-Koto-Phu-BC
CHIB Chhib Himal 6582 Damodar Jomosom-Damodar Kunda-BC or from Bensishar, Phu
CHKH Changla Khang 6581 Changla Simikot-Kharpunath-Thara Sangu-BC
JOMS Jomsom Himal 6581 Damodar Besisahar-Koto-Jomsomkhola-BC\ Jomsom-Kagbeni-Teri la Pass-BC\ Jomsom-Kagbeni-Damodarkunkda-BC
CHUE Chulu East 6584 Damodar Besisahar-chame-ngawal-BC
FRND Friendship Peak 6592 Mahalangur Lukla-Namche-Thame-Chule-Lunak-BC
RAKS Raksha Urai 6594 Urai Lekh Bajhang-Talkot-Dhulae-Gorongphu-Setopokhari-BC
PUTS Putha Shoulder 6598 Dhaulagiri Juphal-Gumbagaun-BC/Burtibang-Phagumi Pass-BC
KYR1 Kyunga Ri I 6599 Langtang
RAMT Ramtang 6602 Kanchanjunga Taplejung-Siwa-Tapethok-Ghunsa-BC
THOC Thoche Go 6602 Peri Himal- Besisahar-Dharapani-Bhinthang-Ponkar Glacier-BC
SITA Sita Chuchura 6611 Dhaulagiri Beni-Marpha-BC\Beni-Darbang-Mur-Hidden Valley-BC
KJER Kanjerawa 6612 Kanjiroba Juphal-Dunai-Phoksundo Tal-BC
LMOC Langmoche Ri 6617 Mahalangur Lukla-Namche-Khumjung-Thame-Bc
PANG Pangri Goldumba 6620 Langtang Langtang-Langshisa Kharka-Morimoto-BC
PAN1 Pangpoche I 6620 Mansiri Arughat-Jagat-Sama Gaon-Samdo-BC
PUTW Putha West 6621 Dhaulagiri Juphal-Dunai-Gumbagaun-BC/Burtibang-Phagumi Pass-BC
CHGD Changdi 6623 Palchung Jufal-Bhijer-Tankya Khola-BC
THAM Thamserku 6624 Khumbu Himal Lukla-Manju-BC/Namche-Khumjung-BC
KAND Kande Hiun Chuli 6627 Patarasi Jumla-Talpe-Chaudabise Khola BC
LCHN Lachama North 6628 Changla Ktm-Nepalganj-Simikot-Chuwa Khola-Lachama Khola-BC
PHUR Phurbi Chyachu 6631 Jugal Jalbire-Gumthang-Nyam-Masal Khola-BC
DGAR Dhaulagiri 6634 Saipal Dhulli-Dalachaour-Garanphu-BC
KHUM Khumbutse 6640 Mahalangur Lukla-Namche-Khumjung-Dingboche-Lobuche- BC
YARW Yarwa 6644 Gurans Darchula-Changru-Tinkar River-BC
PHOL Phole 6645 Kanchanjunga Taplejung-Ghunsa-Khangbachen-BC
KGKP Khang Karpo 6647 Rolwaling Lukla-Jorsalle-Thame-BC/Charikot-Gongar-Nagaun-BC
PK41 Peak 41 6649 Mahalangur Lukla-Tashing Ongma-Osila Kharka-Mera La-BC
LIK2 Linkhu Chuli 2 6659 Mahalangur Charikot-Beding-Chobuk-BC\Namche-Thame-Thengpo-BC
ROLK Rolwaling Khang 6664 Rolwaling
JOBO Jobo Rinjang 6666 Mahalangur Lukla-Namche-Khumjung-Thame-Lunak-BC
SOBI Sobithongie 6670 Kanchanjunga Taplejung-Ghunsa-Pandra Glacier-BC
BAUD Bauddha 6672 Mansiri Gorka-Barpak-Rupina la-BC
AGLE Agole East 6675 Rolwaling Lukla-Namche-Thame-Agole East BC
NUMR Numri 6677 Mahalangur Lukla-Namche-Khumjung-Dingboche-Lobuche-BC
SHNW Sherson North West 6682 Mahakulung Tumlingtar-Seduwa-ShiptonÆs Pass-Shershon-BC
RATH Rathong 6682 Kanchanjunga Taplejung-Yamphudin-Ramche-BC
CHOB Chobuje 6685 Rolwaling Charikot-Simigaon- Rolwaling Glacier-BC
PANT Paniyotippa 6687 Mahalangur Lukla-Lumding Kharka-BC\Lukla-Namche-Thangbo-BC
HUGO Hulang Go 6687 Peri Himal- Besisahar-Chame-Nar-Phu-BC
PHUK Phu Khang 6695 Peri Himal- Besisahar-Dhara Pani-Phu-BC
FIRE Firankof East 6696 Saipal Bajhang-Dulu-BC
KMJG Khumjung Himal 6700 Damodar Jomsom-Tange-Dhey-BC\Jomsom-Damodar Kunda-BC
NAM2 Nampa II 6700 Gurans Baitadi-Gokuleswor-Ghusa-BC\ Bajang-Talkot-Baiyeli Khola-BC
CHAK Chako 6704 Peri Himal- Besisahar-Chame-Chechna-Meta-BC
SALB Salbachum 6707 Langtang Syabru-Lama Hotel-Kyangjing-BC
THRK Tharke Khang 6710 Mahalangur Lukla-Namche-Gokyo-BC\Zongla-BC
DZA1 Dzanye I 6710 Kanchanjunga Taplejung-Lonak-Lonak Glacier-BC
CHOP Cho Polu 6711 Mahalangur Tumlingtar-Kalo Pokhari-BC/Lukla-Dhusum-BC
LING Lingtren 6714 Mahalangur Lukla-Namche-Khumjung-Dingboche-Lobuche-BC
PANR Pangbuk Ri 6716 Mahalangur Lukla-Namche-Khumjung-Thame-Lunak-BC
LIK1 Linkhu Chuli I 6720 Mahalangur Charikot-Beding-Chobuk-BC\Namche-Thame-Thengpo-BC
LCHC Lachama Chuli 6721 Changla Himal Simikot-Chuwa Khola-Lachhama Khola-BC
LEOE Leonpo Gang East 6733 Jugal Chautara-Barabise-Pembathang-Naya Masal Khola-BC
JASG Jasemba Go 6734 Mahalangur Lukla-Namche-Thame-Chule-Lunak-BC
PK04 Peak 4 6736 Mahalangur Lukla-Merala-Hunku Glacier-BC/Tashgaun-Khongmal-BC
KNAG Khang Nachu Go 6737 Gaurishankar Charikot-Dolakha-Nagaun-BC/Lukla-Tesi Lapcha La-BC
PETH Pethangtse 6739 Mahalangur Lukla-Panch pokhari-BC/Tumlingta-Shipton Pass-BC
GURA Guras 6744 Gurans Darchula-Changru-Tinkar River-BC
FIRW Firankof West 6745 Saipal Bajhang-Dulu-BC
CHAN Chang Himal 6750 Kanchanjunga Taplejung-Ghunsa-Lonak-BC
NAMP Nampa 6755 Gurans Baitadi-Ghusa-BC\Bajang-Baiyeli Khola-BC
THNK Thaknak Ri 6757 Rolwaling Dolakha-Jagat-Simi Gaon-Beding-Na-BC
TUTS Tu Tse ( Peak 6 ) 6758 Mahalangur/Makalu Tumlingtar-Deduwa-Yangre Kharka-Ramara-BC
HNGU Hongu 6764 Mahalangur Lukla-Seto Pokhari-BC\Lukla-Amphulapcha-BC
PANN Phu Khang Go (Panbari North) 6767 Peri Himal- Arughat-Namru-Samagaon-Samdo-Fukang Glacier-BC
KYAS Kyashar 6770 Mahalangur/Makalu Lukla-Chhatrala pass-Kote-Thaknak-BC
TKRG Thakar Go 6771 Rolwaling Charikot-Singati-Nagaun-BC/Lukla-Tesi Lapcha La-BC
KGRW Khangri West 6773 Mahalangur Lukla-Namche-Khumjung-Dingboche-Lobuche-BC
GHAN Ghanyala Hies 6780 Kanchanjunga Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
KTEG Khangtega 6783 Khumbu Himal Lukla-Zartlawa-Tangnag-Khare-BC, Lukla,Tyangboche , BC
BTAK Bhairab Takura 6799 Jugal Barabishe-Bhairav Kunda-BC
BOBA Bobaye Chuli 6808 Byas-Rishi Baitedi-Gokuleswar-Ghusa-BC
KGRS Khangri Shar 6811 Mahalangur Lukla-Namche-Khumjung-Dingboche-Lobuche-BC
AMAD Ama Dablam 6814 Khumbu Himal Lukla- Pangboche - Ama Dablam BC
CHEO Cheo Himal 6820 Peri Himal- Besisahar-Larkye Pass-Pambari BC
PAES Pathibhara East 6825 Kanchanjunga Taplejung-Ghunsa-Lhonak-Pangpema-BC
OHMI Ohmi Khang 6829 Janak Taplejung-Shekathum-Yanma-BC
CHUN Mt. Chumbu North 6835 Mahalangur Lukla-Jorsalle-Namche-Lobuche-Gorakshep-BC
NILS Nilgiri South 6839 Nilgiri
AMP1 Amphu I 6840 Mahalangur Lukla-Namche-Amphu I BC
PAND Pandra 6850 Kanchanjunga Taplejung-Ghunsa-Lunak-Tshima Glacier-BC
JETH Jethi Bahurani Chuli 6850 Gurans Baitadi-Dhaoulechaur-BC
PANE Pathibhara North East 6858 Kanchanjunga Taplejung-Siwa-Tapethok-Ghunsa-Lhonak-BC
KJRN Kanjiroba North 6858 Kanjiroba Nepalganj-Jumla-Hurrikot-Jagdul-Col des Anglais-BC
CHUM Chumbu 6859 Mahalangur Lukla-Namche-Lobuche-BC
KNTH Kanti Himal 6859 Kanti Himal Jumla-Gamdadi-Mugu-BC
LOS2 Loshar II 6860 Kanchanjunga Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
NUPL Nupla Khang 6861 Mahalangur Lukla-Namche-Gokyo-Gorekhsep-BC
YNGS Yangra South 6863 Ganesh Trishuli-Shertung-Pansan Bhanjyang-BC
PEMK Pem Thang Karpo Ri 6865 Langtang Langtang-Langshisa Kharka-Morimoto-BC
PASE Pathibhara South East 6868 Kanchanjunga Taplejung-Siwa-Tapethok-Ghunsa-Lhonak-BC
SAIE Saipal East 6882 Saipal Simikot-Kermi-Yalbang-Puya-Chola-BC
KJRM Kanjiroba Main 6883 Kanjiroba Juphal- or Jumla-Hurrikot- des Anglais-BC
SPH3 Sharphu III 6885 Kanchanjunga Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
DROM Drohmo 6885 Kanchanjunga Taplejung-Ghunsa-Pangpema-BC
PANB Panbari 6887 Peri Himal- Besisahar-Larkey Pass-Samdo-BC\Arughat-Samdo-BC
GURK Gurkarpo Ri 6891 Jugal Syabrubesi-Langtang-Kyangjing-Morimoto-BC
CHAG Chago 6894 Mahalangur Tumlingtar-Shershong-BC/ Lukla-Makalu-BC
LUGU Lugula 6899 Lugula Besisahar-Chame-Nar-Phu-Naguro-BC
RON1 Rongshar Ri I 6901 Mahalangur Lukla-Namche-Thame-Chule-BC
TUKU Tukuche Peak 6920 Dhaulagiri Jomsom-Syang-Marpha-Tukuche-Larjung-BC
LOS1 Loshar I 6930 Kanchanjunga Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
HMLE Himlung East 6931 Peri Himal- Ktm-Besisahar-Dharapani-Larkye Pass-Pambari BC
CHOR Chota Ri 6934 Khumbu Himal Lukla-Amphu Laptse-BC/Namche-Dingboche-BC
TENR Tengi Ragi Tau 6938 Mahalangur Lukla-Thame-Thengpo-BC
NILC Nilgiri Central 6940 Nilgiri Tatopani-Lete-Thulo Buggini-BC\Jomsom-Thini-BC
BURK Burke Khang 6943 Mahalangur Lukla-Namche-Gokyo-BC\Zongla-BC
NUMB Numbur 6957 Rolwaling Phaphlu-Thaksindu-Dudhkunda-BC
CHAB Chabuk 6960 Kanchanjunga Taplejung- Ghunsa-BC
ANID Anidesh Chuli (White Wave) 6961 Kanchanjunga Taplejung-Siwa-Tapethok-Gyabla-Ghunsa-BC
LNPO Langpo Peak 6965
DORJ Dorje Lyakpa 6966 Jugal Syabrubesi-Langshisha Kharka-BC/or Panch Pokhari-BC
LEOG Leonpo Gang 6979 Jugal Shyarubesi-Kyanjing-Langshisa Kharka-BC
KAGU Kang Garu 6981 Peri Himal- Besisahar-Dharapani-Koto-Phu-BC
LAMJ Lamjung Himal 6983 Annapurna Begnas-Sisuwa-Shiklish-BC\Hynja-Shiklish-BC
GAUR Gauri 6983 Rolwaling Charikot-Simigaon-Beding-BC
GAN5 Ganesh V 6986 Ganesh Syabrubesi-Chilime-Tatopani hharahekharka-BC
GAN5 Ganesh V 6986 GaneshParbati Kunda/NT Syabrubesi-Chilime-Tatopani hharahekharka-BC